Meer resultaten voor depressieve stoornis

   
 
depressieve stoornis
 
Depressieve Stoornis.
Stemmingsstoornissen Depressieve Stoornis. De depressieve stoornis staat ook wel bekend als Major Depressive Disorder, maar heet in de volksmond gewoon depressie. Naast de langdurige neerslachtige stemming van de persoon zijn andere kenmerken: weinig zin om iets te doen, weinig eetlust en moeite met concentreren.
Wat zijn de kenmerken van een dysthyme stoornis?
Het verschil tussen een depressieve stoornis en een dysthyme stoornis bestaat uit het feit dat een depressieve stemmingsstoornis gekenmerkt wordt door één of meerdere depressieve episodes, die te onderscheiden zijn van iemands normale functioneren terwijl de dysthyme stoornis gekarakteriseerd wordt door chronische, minder ernstige depressieve symptomen die al vele jaren aanwezig zijn.
Geschiktheidseisen CBR bij depressieve stoornis / depressie CBR-Advocaat.
Geschiktheidseisen CBR bij depressieve stoornis / depressie. Personen met een depressieve stoornis kunnen voor rijbewijzen van groep 1 en 2 geschikt worden verklaard onder de volgende voorwaarden.: Een adequate behandeling wil zeggen dat er geen of lichte depressieve symptomen zijn en dat de persoon therapietrouw is.
Hulpgids Depressieve stoornis.
De gids voor de geestelijke gezondheidszorg. home informatie Ziektebeelden Depressieve stoornis Depressieve stemmingsstoornissen. Een depressie is een heftige neerslachtigheid, met als kernsymptomen: een sombere stemming, vermoeidheid, verlies van energie, initiatief, plezier en interesse. Naast deze symptomen kunnen er verschillende andere klachten zijn.
Klinische diagnostiek depressieve stoornis DSM-IV Beroepsziekten.nl.
Er is sprake van een chronische depressieve stoornis als gedurende ten minste twee jaar voortdurend aan alle criteria voor een depressieve episode is voldaan. Er is sprake van dysthymie Cascode P653 indien een depressieve stemming gedurende het grootste deel van de dag, meer dagen wel dan niet, gedurende ten minste twee jaar aanwezig is, met ten minste twee van de bijkomende symptomen.:
Depressieve stoornis TelePsy.
Het kan zijn dat iemand diverse stemmingsgerelateerde klachten heeft, maar niet volledig voldoet aan één van de eerder beschreven criteria. Indien er sprake is van veel hinder in het dagelijks functioneren door de depressieve klachten, kan gesproken worden van een depressieve stoornis, niet anders omschreven NAO.
Depressie GGZ Groep Diagnostiek en Behandeling.
De periode waarin zich deze depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Wanneer deze episoden vaker terugkomen, spreken we van een recidiverende depressieve stoornis. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat depressie gezien kan worden als een chronische aandoening, waarbij depressieve episoden zich vaker voordoen.
Depressieve stoornis Aandoeningen Dokterdokter.nl.
Depressieve klachten in het algemeen Bipolaire stoornis bipolaire stoornis Meer buikvet bij depressieve ouderen manisch-depressieve psychose Depressie na de bevalling Posttraumatische stress-stoornis stemming, depressieve neurose, depressieve Winterdepressie stemmingsstoornissen Het verband tussen vitamine D en depressie. Antidepressiva behandeling depressie Depressie Depressieve klachten.

Contacteer ons